Tag Archives: pomiar wielkości nanocząstek

Jak wykonać pomiar wielkości cząstek

Pomiar wielkości nanocząstek jest niezwykle ważnym działaniem w wielu gałęziach przemysłu. Jest to zadanie wykonywane już na pierwszych etapach produkcji, w celu określenia kontroli jakości, ale także w momencie gdy mamy gotowy produkt, aby dokonać oceny jego wyglądu, składu oraz wszelkich możliwości. Branże o jakich mowa to przede wszystkim gazownictwo, budownictwo, geologia, ochrona środowiska czy farmacja. W związki z rozwojem tych właśnie przemysłów niezwykle wzrósł popyt na urządzenia, które wykonują dokładną analizę danych właściwości oraz przedstawiają gotowe już opisy badania. Wielu firmom i producentom