Odpowiedni analizator daje konkretne wyniki

Analizator potencjału zeta http://nanoczastki.pl/analizator-potencjalu-zeta/ jest urządzeniem, które wykorzystywane jest głównie w przemyśle farmaceutycznym oraz chemicznym, jednak z jego używalnością możemy spotkać się również w wielu innych gałęziach przemysłu. Jest to maszyna, która jest nieodzownym elementem zaopatrzenia różnego rodzaju laboratoriów zajmujących się przeprowadzaniem specjalistycznych badań. Nauka sprawia, że mamy coraz więcej możliwości związanych z obliczaniem potencjału zeta. Obecnie znamy trzy najbardziej dokładne oraz szczegółowe techniki pomagające w obliczeniu tej właściwości.
Co badamy dla uzyskania danych potencjału zeta
Urządzenie, jakim jest analizator potencjału zeta zazwyczaj służy do badania różnego rodzaju zawiesin. Nie jest to jednak jedyna kategoria, która jest poddawana badaniu przy pomocy analizatora. Z jego wykorzystaniem możemy spotkać się również w przypadku przeprowadzania badań na takich cząsteczkach jak polisacharydy czy też IgG. Oczywiście, są to nie wszystkie cząstki, u których konieczne jest przeprowadzenie badań związanych z potencjałem zeta, jednak te wydają się nam być najważniejsze i to właśnie one najczęściej są sprawdzane.
Wielość wykorzystywanych technik
Do badania potencjału zeta wykorzystuje się techniki, które związane są z rozpraszaniem światła. W terminologii naukowej, jak i w odpowiedniej, specjalistycznej literaturze możemy spotkać się z trzema technikami, wykorzystującymi światło. Są to: dynamiczne, statyczne oraz elektroforetyczne techniki rozpraszania światła. Pozwalają one na badanie różnego rodzaju cieczy oraz prędkości przenikania strumienia światła. Z takiego badania wyciąga się wyniki za pośrednictwem opatentowanego oprogramowania PALS, które daje dokładne wyniki związane z tym, jaki potencjał zeta wykazuje dana cząsteczka. Analizator potencjału zeta to urządzenie, które w sprawny sposób dokona odpowiedniego pomiaru. Na rynku można spotkać się z szeroką gamą takich maszyn. Posiadają one zróżnicowane oprogramowania oraz funkcje, które mogą okazać się przydatne w określonych dziedzinach i gałęziach przemysłu.