Jak wykonać pomiar wielkości cząstek

Pomiar wielkości nanocząstek jest niezwykle ważnym działaniem w wielu gałęziach przemysłu. Jest to zadanie wykonywane już na pierwszych etapach produkcji, w celu określenia kontroli jakości, ale także w momencie gdy mamy gotowy produkt, aby dokonać oceny jego wyglądu, składu oraz wszelkich możliwości. Branże o jakich mowa to przede wszystkim gazownictwo, budownictwo, geologia, ochrona środowiska czy farmacja. W związki z rozwojem tych właśnie przemysłów niezwykle wzrósł popyt na urządzenia, które wykonują dokładną analizę danych właściwości oraz przedstawiają gotowe już opisy badania. Wielu firmom i producentom zależy na tym, aby znaleźć jak najlepsze urządzenia, które będą łatwe w obsłudze oraz przynoszą oczekiwane rezultaty danego badania.
Zanim rozpocznie się działanie, jakim jest pomiar wielkości nanocząstek, należy wiedzieć w jaki sposób przygotować do tego próbkę. Powinna ona być dokładnie oczyszczona, oraz koniecznym jest by należała do grupy reprezentatywnej, czyli aby oddawała wszystkie właściwości, jakie posiada cały produkowany lub badany materiał. Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu próbki można mieć pewność, że i badanie przebiegnie w odpowiedni sposób.
Do metod, które wykorzystuje się do pomiaru wielkości cząstek zaliczamy te, związane z absorbcją oraz dyfrakcją światła. Główna metoda, która wykorzystywana jest przy produkcji większości urządzeń służących do automatycznego pomiaru to dynamiczne rozpraszanie światła http://nanoczastki.pl/dynamic-light-scattering/, czyli DLS. Polega ona na badaniu wielkości cząstek, które są zdyspergowane w cieczy. Na daną cząsteczkę pada światło lasera, które ulega rozproszeniu i następnie jest odbierane przez detektory. Te detektory umieszczone na końcach pojemnika cały czas odbierają inny sygnał co spowodowane jest wykorzystaniem drgań poprzez ruchy Browna. Dzięki temu, przy wykorzystaniu równania Stokesa-Einsteina możliwe jest przeliczanie rozkładu wielkości cząstek. W tej metodzie wykorzystuje się technikę NIBS, która polega na ułożeniu detektorów pod kątem 173 stopni. Taka konfiguracja pozwala na osiągnięcie pomiarów w wysokich stężeniach oraz sprawia że pomiar wielkości nanocząstek jest niezwykle dokładny.